• April 1990April 1990
 • Jänner 1994Jänner 1994
 • April 1994April 1994
 • Mai 1994Mai 1994
 • Juni 1994Juni 1994
 • Juli 1994Juli 1994
 • August 1994August 1994
 • September 1994September 1994
 • Oktober 1994Oktober 1994
 • November 1994November 1994
 • Dezember 1994Dezember 1994
 • Februar 1996Februar 1996
 • März 1996März 1996
 • April 1996April 1996
 • Mai 1996Mai 1996
 • Juli 1996Juli 1996
 • September 1996September 1996
 • Oktober 1996Oktober 1996
 • November 1996November 1996
 • Dezember 1996Dezember 1996